Menneske, teknologi og organisasjon

Human Factors Engineering

Flere kjernekraftverk og oljeplattformer holder for tiden på med moderniseringer der de inkluderer mer avansert teknologi og databaserte systemer i kontrollrom. I tillegg finnes det planer i flere land for å bygge nye og avanserte anlegg.
Kontakt

Bye, Andreas

Avdelingsleder

Kaarstad, Magnhild

Seniorforsker

Kvalem, Jon

Prosjektleder Haldenprosjektet

 

IFE tilbyr hjelp i designfasen av kraftverk og oljeinstallasjoner ved å bruke metoder for design og validering av løsninger for drift, blant annet kontrollrom, såkalt Human Factors Engineering. IFE bruker praktiske og effektive metoder for å støtte kontrollsenter-designprosessen.

MTO-lab
Ved instituttet vårt inkluderer forskningsanlegget Menneske-Teknologi-Organisasjon laboratoriet (MTO-lab) simulatorer for kjernekraft og olje, et virtuelt virkelighetssenter og et integrert operasjonslaboratorium. Dette anlegget gir en mulighet for banebrytende forskning på menneskelig prestasjonsevne innen flere ulike tema. Forskningen vår inkluderer aspekter som automatisering, persepsjon, kognisjon, prestasjon, og situasjonsforståelse. Avhengig av hvilket konsept et nytt verk baseres på, vil grensesnittet, automatiseringsgrad og –type, sammensetning av skiftlag samt hvilken støtte operatører trenger i driftsstansperioder variere. Derfor er det nødvendig å klargjøre nødvendige forskningsspørsmål relatert til ulike operasjonelle konsepter. Et felles mål for forskningen på dette området er å bidra til et grunnlag for design og evaluering av HF spørsmål både i moderniseringsprosjekter og i fremtidige verk.