Menneske, teknologi og organisasjon

Beredskap

Gjennom mediene blir vi stadig minnet på at det umulige har skjedd, at de eller det som skulle forhindre eller bekjempe skadeutviklingen har sviktet, og at nøye planlagte øvelser avdekker store svakheter. Handler det om at mennesker (M), teknologi (T) eller organiseringen (O) svikter? Eller handler det om mangelfullt MTO samspill? Med dette bakteppet er IFE Halden vertskap for den strategiske instituttsatsningen IO EPO (Integrated Operations in Emergency Preparedness Organisation) i perioden 2010-2014. IFEs forskere vil her sette sammen sin breddekompetanse og spisskompetanse på en ny måte, og utvikle ny tverrfaglig kunnskap – for så å analysere, demonstrere og validere alternative løsninger for morgendagens EPO.
Kontakt

Kvalem, Jon

Prosjektleder Haldenprosjektet

 

Utfordringen er å etablere robuste beredskapsorganisasjoner, såkalte virtuelle organisasjone. Disse må ha relevante ressurser, informasjonsbærere og kompetanser tilgjengelig for beslutningstakere og aksjonsledere i en gitt situasjon til rett tid,  uavhengig av organisatoriske og geografiske skillelinjer. Etablerte proaktive og reaktive problemstillinger i krisehåndtering blir utfordret i programmet.

IFEs unike stilling innenfor anvendt forskning, eksperimentelle undersøkelser, metodekunnskap og spisskompetanse innenfor MTO, vil stå sentralt i arbeidet. Integrerte Operasjoner/samhandling, arbeidsprosess- og organisasjonsutvikling og HMS/risikohåndtering, danner i særlig grad det faglige fundamentet for arbeidet. Det vil også være en betydelig synergi fra aktuelle samarbeidsprosjekter innenfor ulike forsknings- og industrimiljøer.

Programmet har valgt som scenario å fokusere beredskap innenfor olje & gass-virksomheten i nordområdene fordi utfordringene her er betydelige. Dette  ekskluderer likevel ikke annen industri eller andre geografiske områder, siden det her ligger til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling.

emergency-preparedness