Oljeindustrien jobber smartere

Oljeindustrien jobber smartere

Ved hjelp av fiberoptiske kabler kan man overføre store mengder data fra plattformene i Nordsjøen til operasjonssentre på land. Denne teknologien gjør at mennesker på fastlandet i større grad kan overvåke det som skjer på plattformen. Med samhandlingsteknologi kan hav og land jobbe tettere sammen. IFE bistår i å utvikle denne teknologien.

Resultatet blir at folk på plattformen, sammen med eksperter og støtteapparat på land, kan ta raskere og bedre beslutninger basert på et bedre datagrunnlag. Ved å jobbe slik kan selskapene på norsk sokkel oppnå en gevinst på mange titalls milliarder kroner gjennom økt produksjon og reduserte kostnader.