Kontrollromsdesign

Kontrollromsdesign

For å skape sikre og effektive kontrollrom har IFEs kontrollromdesignere spesielt stor kunnskap innen grensesnittutforming, storskjermsløsninger og alarmsystemer.

Et simulatorbasert eksperimental-kontrollrom utgjør avdelingens viktigste verktøy for utvikling av gode kontrollromsløsninger. Her simuleres olje- og gassproduksjon på Osebergfeltet, i tillegg til tre ulike typer kjernekraftverk. Menneskets muligheter og begrensninger som operatør blir satt på prøve når det testes om de tolker informasjonen korrekt og om de reagerer effektivt på avvikssituasjoner.

IFEs verktøy for kontrollromdesign bruker avansert interaktiv 3D- teknologi, hvor produktet er en integrert pakke som gir støtte og sporbarhet i de forskjellige stadier i design- prosessen.