Å gjøre det usynlige synlig

Å gjøre det usynlige synlig

Bilde: Modell av strålingskart som viser ulike “soner” for radioaktivitet. Fargene angir hvor det er mest farlig stråling, og hvor det er lav aktivitet. Denne informasjonen gjør det mulig for operatører i reaktoren å unngå å komme i kontakt med de områdene som er mest radioaktive.

 

Når man skal legge ned - eller dekommisjonere - en reaktor, er det kritisk for sikkerheten å vite hvilke områder som har høy grad av radioaktivitet. Farlige soner må unngås. Radioaktiv stråling er usynlig for øyet, men kan ved hjelp av VR-teknologi gjøres synlig.

IFEs kompetanse innen visualisering er aktuell å bruke på mange sikkerhetskritiske områder i kjernekraftverk. Vi snakker om ulike, beslektede teknologier som utvikler grafiske grensesnitt i form av 2D og 3D-modellering, virtuell- og utvidet virkelighet.

IFE har gjennom flere ulike prosjekter i Russland og Øst Europa, deriblant Tsjernobyl, demonstrert hvordan VR-teknologi kan brukes som verktøy for trening, simulering og planlegging av sikkerhetskritiske operasjoner som dekommisjonering. Slik kan visualiseringsteknologi bidra til å øke sikkerheten i krevende prosesser.