Eksempler fra forskningen

Samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon er avgjørende for sikkerheten i komplekse anlegg. Moderne informasjons- og kommunikasjonsløsninger åpner for nye muligheter til å jobbe sikrere og mer effektivt. Her er noen eksempler fra IFEs forskning.