Menneske, teknologi og organisasjon

Menneske, teknologi og organisasjon

Å være klar over menneskets muligheter og begrensninger som operatører er viktig for å bedre sikkerheten i kontrollrom. IFEs forskere studerer hvilke forhold som påvirker menneskets pålitelighet og evne til å takle uventede hendelser.

Eksempler fra forskningen: Å gjøre det usynlige synligOljeindustrien jobber smartereKontrollromsdesign

Forskningen bygger på at sikkerheten kan forbedres ved å studere operatørene, teknologien og organisasjonen, som et totalsystem i samspill.

Resultatene er med på å styre driften og øke sikkerheten i komplekse prosessanlegg som kjernekraftverk, andre energianlegg, samt transportsystemer. IFEs teknologi på dette feltet brukes i stigende grad av oljeindustrien for å øke sikkerheten ved fjernstyring av offshoreplattformer fra land. Et av hovedmålene er å etablere kunnskap om hvordan og hvorfor ulykker oppstår, slik at de kan forhindres.

Visualiseringteknologi anvendes på områder som vedlikehold, trening og opplæring, samt dekommisjonering av anlegg. Den store fordelen med IFEs treningssystemer sammenlignet med andre metoder, er at den som læres opp interaktivt handler i en virtuell modell og får tilbakemelding kontinuerlig. Den er med andre ord forskjellig fra en film hvor man ikke har påvirkningsmuligheter.

Ta kontakt med sektor Digitale systemer.

Presentasjoner fra  møter i serien IFE-akademiet:

Menneske og teknologi, farge