Materialteknologi

Silisiumproduksjon

Silisium, det nest vanligste grunnstoffet i jordskorpa vår, er svært viktig i vårt teknologidrevne samfunn. Silisium gir oss datamaskiner, smarttelefoner, solceller og LED-lyspærer. Stoffet kan brukes i en nesten uendelig liste av komplekse materialer og produkter som vi er avhengig av i vårt daglige liv. Norsk industri er langt fremme internasjonalt når det gjelder produksjon av høykvalitets silisiummaterialer.
Kontakt

Foss, Sean Erik

Avdelingsleder

Klette, Hallgeir

Senioringeniør

 

IFE har i over ti år utviklet teknologi for å produsere høykvalitetssilisium fra silangass, på laboratorium for silisiumproduksjon. Silan er en svært ren gass som kun inneholder silisium og hydrogen, og ved å bruke metoder tilgjengelig på IFE kan vi kvitte oss med hydrogenet slik at vi sitter igjen med veldig rent silisium. Utstyret hos IFE er i stand til å lage silisium med spesifikke egenskaper som kan være passende for forskjellige bruksområder.

Silisium med høy renhet kan brukes til å lage solceller, og IFE utvikler sammen med ulike partnere ny teknologi som kan produsere høykvalitets silisium med lavere energikostnad og mindre utslipp. Materialene og solcellene kan testes på IFEs solcellelaboratorium.

Silisium-nanopartikler og silisiumbaserte komposittmaterialer kan brukes som råmateriale for en kraftig høykapasitets elektrode i litium-ionbatterier. IFE har flere ulike prosjekter der vi utvikler slike materialer, og sammen med batterilaboratoriet tester vi materialene og prøver å forbedre materialegenskapene.

Sammen med våre kunder, utvikler vi:

 • Produksjonsmetoder for solcellesilisium
 • Silisium og komposittmaterialer for høykapasitets litium-ionbatterier
 • Silisiummaterialer og kompositter for andre bruksområder
 • Testing av ny produksjonsteknologi med sikker håndtering av farlige gasser

Temaer for forskningsprosjekter og samarbeid:

 • Testing av ny teknologi for silisiumproduksjon
 • Testing av nanostrukturerte silisiummaterialer for ulike bruksområder
 • Testing av silisium til solceller
 • Karakterisering av silangass og andre prosessgasser
 • Materialkarakterisering av silisiummaterialer
 • Utvikling av avanserte komposittmaterialer med silisiuminnhold
 • Modellering av reaktorer med egenutviklet simuleringsprogramvare

Silisium. Trygve Mongstad og Thomas Preston

Fagområdeleder Trygve Mongstad og forsker på silankjemi Thomas Preston ser på ulike silisiummaterialer fra IFE. (Foto: Guro Marie Wyller)