Materialteknologi

Nøytrondiffraksjon

Bruk av nøytroner er ofte den eneste muligheten en har for å kunne se hva som hender inne i materialer på grunn av den evnen nøytroner har til å trenge inn i materialene og påvise magnetiske atomer.
Kontakt

Helgesen, Geir

Stedfortredende avdelingsleder

Knudsen, Kenneth Dahl

Seniorforsker I

 

I tillegg er nøytroner også mer følsomme for lette atomer, som hydrogen og karbon, enn røntgenstråler er. Dette gjør at de er svært nyttige i studier av hydrokarboner og biologiske materialer. I stedet for å utvikle nye materialer ved «gjetting og hell», kan nøytroner være et viktig verktøy for å skreddersy nye materialer slik vi ønsker å ha dem.

Ved IFE benyttes reaktoren JEEP II til dette formål. Det er seks strålekanaler som benyttes til å forsyner instrumentene med nøytroner. Nøytronene har svært høy fart og energi og vil i møte med materialprøvenes atomer forandre bane og energi. Dette kan leses av på måleinstrumentene og gi informasjon om hvordan atomene ligger plassert i materialprøvene.

Det overordnede mål med forskningsaktiviteten favner vidt og omfatter fundamentale studier av fenomener og lovmessigheter av generell karakter for å forstå sammenhengen mellom atomære strukturer og makroskopiske egenskaper.

Mer informasjon om internasjonal forskning på nøytroner: neutronsources.org