Materialteknologi

Nanoteknologi

Nanoteknologi handler om å håndtere og styre verden på atomnivå, dvs på nanoskalanivå. En nanometer er en milliardedels meter. Det er ca ti atomer på en nanometer. For ikke så mange årene siden kom det første atommikroskopet som gjorde det mulig å se atomer. Nå er målet å kunne kontrollere og flytte på atomer og sette atomer sammen på nye måter. Det åpner for nye og spennende muligheter innen materialforskningen.
Kontakt

Helgesen, Geir

Stedfortredende avdelingsleder

Knudsen, Kenneth Dahl

Seniorforsker I

 

Ved IFE bedrives det fortrinnsvis nanovitenskap. Dette betyr at vi driver med grunnforskning.

Fokuset er på såkalte komplekse materialer, samt på karbon nanokjegler.  Karbon nanokjegler er mindre kjent enn de mer omtalte karbon nanorørene. Nanorør ble oppdaget  i 1991. Dette er rørformer som er svært sterke og lette og har mange teknologiske anvendelser.  I 1995 ble nanokjegler oppdaget og ved IFE er forskning på nanokjegler et viktig forskningsområde. Se også Complex - Nanocarbon.