Materialteknologi

Komplekse materialer

Eksempler på komplekse materialer er leire og materialet i LCD-skjermer. De faglige begrepene er biomaterialer, polymerer og biopolymerer, kolloider og komplekse væsker.
Kontakt

Helgesen, Geir

Stedfortredende avdelingsleder

Knudsen, Kenneth Dahl

Seniorforsker I

 

Disse materialene er karakterisert ved svake interaksjoner mellom deres mikroskopiske enheter og store variasjoner i deres temporære romlige konfigurasjoner. Hvordan kan noe (som for eksempel en leirebit) være fast eller flyte bare med en myk berøring av en hånd? Den detaljerte fysikken bak denne innebygde dualiteten, og hva som kontrollerer den, er ikke forstått.

Ved IFE undersøker vi sammenhengene mellom de mikroskopiske og makroskopiske egenskapene ved myke og komplekse materialer. Våre hovedverktøy i disse undersøkelsene er nøytron- og røntgenspredning og optiske mikroskoper.

Les mer under Fysikkavdelingens prosjektbeskrivelse Complex Materials