Materialteknologi

Hydrogenlagring

For at hydrogen skal kunne benyttes som transportabel energikilde, må teknologien for å lagre hydrogen forbedres. Målet er å fremskaffe en lagringsmetode som gir plass til mye hydrogen og som veier lite. Hydrogenet må også kunne tas ut og legges inn igjen ved moderat trykk og temperatur.
Hydrogenlagring
 

Hydrogen kan lagres i tre tilstander:

  • i flytende tilstand
  • i gassform under trykk
  • i fast form som metallhydrider (kjemiske forbindelser mellom hydrogen og ett eller flere metaller), i et metallorganisk stoff (porøst materiale) eller på overflaten av karbonrør og karbonkjegler.

Metallhydriders store hydrogentetthet (høyere enn i flytende hydrogen) sammen med evnen til å lagre hydrogen ved atmosfærisk trykk og romtemperatur gjør metallhydrider til et svært lovende medium for lagring av hydrogen. Metallhydrider fungerer nærmest som en svamp, dvs det ”suger” opp store mengder hydrogen.

Det er viktig å forstå hvordan metallhydrider er bygd opp på atomnivå, slik at nye metallhydrider kan skreddersys for ulike formål. For å tilegne oss kunnskap om materialene benyttes nøytron-, røntgen- og elektron stråling. Disse metodene brukes for å ”se” inn i materialer for å forstå deres oppbygging ned til atomnivå.

Det foregår omfattende forskning internasjonalt. IFE har vært en viktig aktør på dette feltet siden 1950-tallet.