Eksempler fra forskningen

Kunnskap om materialer er grunnleggende for utvikling og fremskritt på de fleste samfunnsområder. Her er noen eksempler fra IFEs virksomhet på dette feltet.