Materialteknologi

Materialteknologi

Nye materialer åpner døren for fremskritt og ny teknologi.

Uten materialteknologi ville vi for eksempel ikke hatt TV-apparat med stadig bedre bildekvalitet i form av LCD- og plasmaskjermer, eller stadig mindre og mer avanserte mobiltelefoner.

Nøkkelen til å løse de globale energi- og klimautfordringene ligger i å utvikle materialer med nye egenskaper. Materialer som er sterkere, billigere og mer effektive. Solceller som er rimeligere og gir mer strøm, og biler som kan kjøre like langt og raskt som bensinbiler, med ren hydrogen på tanken. IFE har et sterkt og internasjonalt forskningsmiljø som jobber med mange av de mest sentrale spørsmålene innen materialteknologi.

For å studere prosessene i naturen og deretter å kunne bygge disse egenskapene inn i nye materialer, er gode forskningsverktøy avgjørende. JEEP II-reaktoren på Kjeller er den eneste vitenskaplige nøytronkilden i Norden, og gir mulighet for å studere materialer ned til de minste delene på molekyl- og atomnivå.

Presentasjon fra tidligere møter i serien IFE-akademiet:

Materialteknologi, farge