Energi og miljø

Vindenergi

Det er en stor og økende internasjonal innsats innen offshore vindkraft. Ved utgangen av 2012 var 1662 vindturbiner installert til havs i Europa. I 2020 kan tallet være åtte ganger høyere. Innen 2030 kan offshore vindkraft komme til å forsyne 14 % av EUs elektrisitet.
Kontakt

Stenbro, Roy

Faggruppeleder - Vindenergi

 

Lang erfaring
IFE har forsket på vindenergi i mer enn 30 år. I de siste årene har vi fokusert på offshore vindturbiner. IFE er en av grunnleggerne av det store norske offshore vindenergi forskningsprosjektet, NOWITECH. Reduksjon av energikostnader er avgjørende for offshore vind og ligger i kjernen av IFEs vindenergiforskning.

Vindturbin simuleringsprogram
Det kanskje viktigste tekniske verktøyet for industri og FoU-organisasjoner er vindturbin simuleringsprogram. Vi utvikler 3DFloat programvare. Det er en state-of- the-art programvare for integrert simulering av vindmøller på land, offshore bunnfaste eller flytende. Dette omfatter:

  • Simulering av sjø og luft
  • De kreftene som genereres av sjøen og luften på turbinen
  • De strukturelle belastningene og bevegelser av turbinen, inkludert rotor, tårn, understell og forankring.
  • Turbinkontrollsystem

Kostnadseffektive konsepter
Offshorevindindustrien er fortsatt ung, og det er fortsatt ikke kjent hva som er de beste løsningene. IFE fokuserer derfor på å utvikle og evaluere lovende kostnadseffektive konsepter. Vi har for eksempel erfaring med understell av typen monopel,  fagverk, strekkstag bøye, semisub og spare bøye.

Eksempler på oppgaver er optimalisert design av rotor, tårn, sub-struktur og forankring, og analyse av dimensjonerende laster og feiltilstander.

Figur av 4 design

Rotor-design
Den flytende vindturbinrotoren er en svært viktig komponent i en vindturbin og vi har en lang historie med aerodynamisk forskning. Vi jobber innen rotor-design og -analyse, og innen wake simuleringer.

Simulert rotorSuperdatamaskin CFD simulering av 5 MW rotor


IFE har en sterk historie innen eksperimentell FoU. Vi er deleier av vindturbinteststasjonen www.vivawind.no . Vi er en del av NOWERI-prosjektet som vil sette en 200 kW flytende eksperimentell vindturbin i drift i 2014-2015 . Vi har erfaring med modellforsøk av offshore vindturbiner.

Teststasjon for vindmøller (VIVA AS)Teststasjon for vindturbiner VIVA AS