Teststasjon for Vindkraft på Valsneset (VIVA AS)

IFE er engasjert i oppbygningen av en fullskala teststasjon for vindkraft i samarbeid med SINTEF Energiforskning og NTNU. Teststasjonen eies av selskapet VIVA AS, som eies av IFE, SINTEF, NTNU, Qbator AS og Valsneset Energi- og Industriselskap.

Vind mill at VIVATeststasjonen er lokalisert på Valsneset i Bjugn kommune på Fosen. Lokaliteten har svært gode vindforhold og er velegnet til å kunne utføre tester på vindturbiner for type godkjennelse, uttesting av komponenter mm.

Testasjonen har konsesjon for en turbin for testing og utvikling (225 kW) samt to større vindturbiner (2-3 MW). Pr 1. juli 2005 har VIVA installert en testturbinen på 225 kW,  samt tilhørende målemast og måleutstyr for måling av effektkurve og mekaniske laster. I tillegg er det bygd et tilhørende testhus som benyttes til innsamling av data mm.

Fasiliteter på testasjonen

Teststasjonen består av følgende pr 1. juli 2005:

  • En testturbin for FoU (225 kW)
  • 30 m gittermast for meteorologiske målinger tilhørende 225 kW turbinen
  • 50 m rørmast for meteorologiske måling
  • Testhus for innsamling av data mm.

Teststasjonen er i tillegg klargjort for installasjon av to større turbiner (2-3 MW) med tilhørende vindmålemaster. På en av sitene har VIVA inngått en avtale med TrønderEnergi Kraft (TEK) om plassering av en turbin. Denne turbinen vil bli installert i sammenheng med TEKs planlagte vindpark på Valsneset.

Tjenester levert av VIVA

VIVA planlegger å tilby tester på vindturbiner for typegodkjennelse, samt uttesting av komponenter for vindkraftindustrien. Testene kan bli utført på Valsneset eller ved andre lokaliseringer avhengig av kundens ønsker. VIVAs mål er å oppnå internasjonal akkreditering innenfor utvalgte måleprosedyrer ved å benytte personell fra IFE, SINTEF og NTNU.

Aktuelle tester som VIVA vil kunne tilby er måling av:

  • Effektkurve
  • Mekaniske laster
  • Akustisk støy
  • Elkvalitet

Testene vil bli utført i henhold til internasjonale standarder eller etter kundens spesifikasjoner. Andre tester som for eksempel systemtester, komponenttester etc kan også bli utført.