Energi og miljø

Solenergi

Sollyset som til enhver tid treffer Jorden inneholder mangfoldige ganger mer energi enn menneskeheten er i stand til å bruke. Denne energien kan omdannes til elektrisitet ved hjelp av solceller. Mange mener at solceller vil stå for en vesentlig del av fremtidens produksjon av elektrisitet.
Solenergi
Kontakt

Foss, Sean Erik

Avdelingsleder

Marstein, Erik Stensrud

St.f.avdelingsleder

 

Til tross for at det finnes en stor og raskt voksende solcelleindustri, med flere norske firmaer som viktige aktører, må stadig innovasjon til for å gjøre elektrisiteten fra solceller enda mer konkurransedyktig. Miljøet for solcelleforskning ved IFE ønsker å bidra til dette, blant annet gjennom utvikling av ny teknologi og ved utdanning av dyktige kandidater med relevant kompetanse for solcelleindustrien.

Det er en stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen solcelleteknologi ved IFE. Vi arbeider i første rekke med solceller laget av silisium. Denne typen solceller utgjør om lag 95% av verdensproduksjonen, og vil forbli svært viktig i den nærmeste fremtiden. Blant problemstillingene vi arbeider med er:

  • Produksjon av silisium av solcellekvalitet
  • Modellering av krystallisasjon
  • Forbedring av eksisterende solcelleteknologi
  • Utvikling av ny solcelleteknologi
  • Solcellekarakterisering
  • Studier av samspillet mellom materialkvalitet og solcellers ytelse

Forskningsprosjektene utføres i nær kontakt med norsk solcelleindustri.

I solcellelaboratoriet ved IFE er det installert en dedikert linje for produksjon av silisiumbaserte solceller, noe som gjør laboratoriet unikt i nordisk sammenheng. I tillegg er et velutstyrt karakteriseringslaboratorium bygget opp.

Miljøet for solcelleforskning ved IFE er en aktiv bidragsyter på internasjonale konferanser og i internasjonale tidsskrifter, og samarbeider med en rekke forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Flere prosjekt- og masterstudenter, samt doktorgradsstipendiater er til enhver tid tilknyttet fagmiljøet.