Energi og miljø

CO2 håndtering

IFEs arbeid innen klimateknologi og CO2 håndtering er basert på utvikling av ny teknologi og nye industrielle prosesser med fokus på reduserte utslipp av klimagasser.
Kontakt

Aranda, Asunción

Avdelingsleder

 

IFE CO2-senter koordinerer en samlet tverrfaglig satsning innenfor fangst- og lagringsprosesser for CO2 (CCS). Les mer om IFE CO2-senter her.

Industriell utnyttelse av naturgass uten utslipp av CO2 er et viktig arbeidsområde for IFE. I samarbeid med Christian Michelsen – gruppen (CMR og Prototech AS) utvikles et nytt gasskraftkonsept hvor naturgass utnyttes til å produsere elektrisitet ved hjelp av en høytemperatur brenselcelle (SOFC). Spillvarmen fra brenselcellen utnyttes til samtidig å produsere hydrogen i en reformeringsreaksjon hvor CO2 fanges opp som et fast stoff (karbonat) i prosessen. Dette medfører at det ikke er noe fordyrende rensetrinn for å fange opp CO2. Rein CO2 leveres fra anlegget ferdig til videre deponering eller industriell bruk. Konseptet har et stort potensial med hensyn til elektrisk virkningsgrad (80%), samtidig som hydrogen produseres til bruk for eksempel  i et fremtidig transportmarked. Les mer om dette her (pdf).


Co2_Olivin_tot_appIFE fokuserer i sitt arbeid på muligheten av å se på CO2 som et verdifullt kjemikalie i ulike industrielle prosesser og samtidig binde CO2 som en stabil mineralfase (karbonater). Dette er prosesser som skjer i naturen, men hvor utfordringen er å gjøre reaksjonene til lønnsomme industriell prosesser. Mulig gevinst ved bruk av CO2 i mineraloppredning og andre industrielle prosesser ligger i produksjon av nye salgbare produkter, reduksjon av mengde slagg og avfall i tillegg til binding av CO2 som en  stabil mineralfase. Aktuelle mineraler er i første omgang anortositt, olivin og ilmenitt.

Les mer:
CO2 down to Earth. Researchers from IFE detail the technological and political status of CO2 management (pdf)

Solenergi er også viktig for IFE og det jobbes med ny, energieffektiv framstilling av rent silisium for solcelleproduksjon. Dagens produksjon basert på silangass benytter flere energikrevende ledd og delvis manuell behandling mellom leddene. IFE har søkt patent på en prosess som vil være kontinuerlig og som vil redusere energiforbruket betydelig. Prosessen er basert på en virvelstrømreaktor.