Energi og miljø

Hydrogensystemer

Integrerte energisystemer basert på brenselceller og hydrogenteknologi
Hydrogensystemer
Kontakt

Ulleberg, Øystein

Forskningsleder

 

Avdeling Energisystemer har drevet med anvendt forskning på ulike typer hydrogen- og brenselcellesystemer siden 1995.  Her har det hele tiden vært fokus på forskning til støtte for utvikling av nye miljøvennlige løsninger basert på fornybar energi, primært systemer basert på solcelle- og/eller vindkraft.

IFEs teknologifokus innen brenselceller og hydrogen er på lavtemperatur PEM (protonledende membraner) brenselceller, alkalisk og PEM vannelektrolyse og metallhydrider for lagring av kompresjon av hydrogen.   I det siste har det også vært et særskilt fokus på hybridisering med Li-ion batterier. Det foregår også hydrogensystemaktiviteter på IFE relatert til høytemperatur fastoksid brenselceller (SOFC) og hydrogenproduksjon vha. reformering.

IFEs aktiviteter på hydrogensystemer fokuserer i dag på hydrogen for nullutslipp i transport, inkludert hydrogenproduksjon via vannelektrolyse og hybride batteri/brenselcelle kraftsystemer for tyngre applikasjoner innen transport.  Mer informasjon om våre aktiviteter på hydrogensystemer:

  • FME MoZEES – nullutslippsteknologi for transport (www.mozees.no)
  • IFE Hynor Hydrogen Technology Test Center (link til IFE Hynor kommer)

 

 


sffe

Les oppslag i Teknisk ukeblad: Hydrogen og batterier trenger ikke være enten eller. Kanskje er den ultimate løsningen hybrid (18. april 2017)

Se video om Akershus fylkeskommunes satsning på hydrogen og nullutslippsbiler. IFE deltar i forskning og utvikling i flere prosjekter knyttet til disse teknologiene.

Se video "Slik skal IFE bidra til nullutslipp i transportsektoren" (Okt 2016)