Energi og miljø

Energisystemanalyse

IFE modellerer energiproduksjon, energiflyt og teknologier for energietterspørsel i fysiske energisystemer innenfor regioner, land eller grupper av land.
Kontakt

Espegren, Kari Aamodt

St.f.avdelingsleder/ Seniorforsker

 

Formålet er å utvikle strategier for å redusere utslipp av klimagasser, analysere sammensetningen av energibærere, vurdere fremtidige teknologivalg og analysere muligheter for gjennomføring av energieffektive tiltak.

Modeller og verktøy:
Energisystemmodell for Norge, TIMES-Norway

Energisystemmodell for Oslo, TIMES-Oslo