Energi og miljø

Energi og miljø

Sol, vind og hydrogen skal gi verden fornybar energi i fremtiden. Energien er allerede der, men utnyttes ikke godt nok. Det jobber IFE for å forandre.

Solcelleindustrien er i sterk vekst, og IFE spiller en viktig rolle i utviklingen av ny og bedre teknologi. Et stort mål ved solenergiavdelingen er å utvikle metoder for å senke kostnader for solstrøm.

Norges langstrakte kyst har enorme vindressurser på grunn av gode vindforhold. For å skape teknologi som utnytter vindressursene effektivt, konsentrerer vindforskerne seg særlig på offshore vind, og spesielt design av turbiner.

Håndtering av CO2 er viktig for å unngå alvorlige klimaendringer som følge av klodens økende CO2-utslipp. IFEs visjon er å etablere ny industri basert på norske naturressurser hvor CO2 inngår i en verdikjede uten utslipp.

Eksempler fra forskningen: Celler i solaVindkraft fra havetÅ fange CO2

Presentasjon fra tidligere møte i serien IFE-akademiet:

Energi og miljo, farge