Celler i sola

Celler i sola
Forskningseksempel fra Energi og miljø.

Solcelleindustrien vokser og IFE spiller en viktig rolle i utviklingen av teknologien på dette feltet. I samarbeid med solcelleselskaper utvikler IFE ulike løsninger for den største utfordringen i solcelleindustrien, nemlig å senke kostnadene for solstrøm.

De aller fleste solcellene som lages i dag, baseres på tynne skiver av grunnstoffet silisium. I solcellelaboratoriet ved IFE forskes det på hele verdikjeden for produksjon av slike solceller.

Med moderne utstyr har IFEs solforskere bygget opp en fullstendig prosesslinje for fremstilling av silisiumbaserte solceller. De kan av den grunn gå raskt inn og optimalisere og videreutvikle de forskjellige prosesstrinnene.

Forskerne arbeider med grunnstoffet silisium, hver enkelt solcelle, fullstendige solcellepaneler og solcellebaserte energisystemer.

IFE er det største forskningsmiljøet i landet på solcelleteknologi.