Vindkraft fra havet

Norge har store sjøområder og lange tradisjoner i å høste ressurser fra havet. Havvinden er en enorm, uutnyttet ressurs som i fremtiden kan sikre oss tilgang på ren, fornybar energi.

Mange tiår med erfaringer fra offshoreindustri og leverandørindustri gir Norge et godt utgangspunkt for å utvikle ny teknologi for offshore vindmøller. Utfordringene består i å bygge vindmøller som tåler de tøffe værforholdene og påkjenningene, slik at utgiftene til vedlikehold ikke blir for høye.

IFE har sterkt fokus på å utvikle vindmøller til havs, og er spesialister innen simuleringer av flytende vindturbiner. Vi samarbeider med de store, norske aktørene på området, og blant annet har IFE deltatt i utviklingen av Statoils testturbin ”Hywind”.