Å fange CO2

CO2 er en naturlig gass som inngår i naturens kretsløp. Men med våre moderne samfunns bruk av energi fra kilder som kull, olje og gass, frigjøres så store mengder CO2 at det påvirker klimaet på jorden. Å få ned CO2-utslippene er derfor en av de store utfordringene vi står overfor i dag.

Målet for IFE er å utvikle teknologi som kan fjerne eller binde CO2-utslippene slik at de ikke bidrar til den globale oppvarmingen. Teknologien må være rimelig og lett å ta i bruk, og gi muligheter for eksport til andre land.

IFE har en tverrfaglig tilnærming til transport og lagring av CO2, og arbeidet er koordinert av IFEs CO2 senter. IFE studerer også mulighetene for bruk og lagring av CO2 i industrielle prosesser, utvikling av nye stoffer som kan fange CO2, og analyse av hele verdikjeden energi- CO2-fangst og lagring.

IFE har også vært med og utviklet et konsept for gasskraft som er helt fri for uønskede CO2 utslipp. Teknologien kalles ZEG - Zero Emission Gas power, og er fremdeles under utprøvning. Resultatene så langt viser et stort potensial for effektiv produksjon av energi til en konkurransedyktig pris.