Retningslinjer for etisk handel

Institutt for energiteknikk er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Link til IFEs retningslinjer for etisk handel (pdf).