Retningslinjer for etisk handel

IFE  jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Link til IFEs retningslinjer for etisk handel (pdf).