Forskningssentre hvor IFE er partner

I 2009 valgte Norges forskningsråd ut åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og i 2011 fikk enda tre sentre status som FME. IFE er med i fire av de elleve. IFE er også partner i flere langsiktige forskningssamarbeid på energiområdet. To nye forskningssentre for miljøvennlig energi, med IFE som vertsinstitusjon, starter 2017.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Oversikt over FME på Forskningsrådets nettsider


Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

  • FACE (Multiphase Flow Assurance Innovation Centre), avsluttet 2015. www.sfiface.no
  • IO-CENTER - Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry. www.iocenter.no


Andre:

  • The National IOR Centre of Norway (Increased Oil Recovery). www.uis.no/ior
  • Norwegian Centre of Expertise Energy and Emissions Trading Halden. www.ncesmart.com

 

sol-vind-klima-hydrogen