Kontakt

IFE er lokalisert til Kjeller, nær Lillestrøm, og i Halden. IFEs hovedkontor er på Kjeller.

PRESSEKONTAKT (Kjeller og Halden)

Kommunikasjonsrådgiver Mona Lunde Ramstad,  telefon +47 452 14 794, e-post mona.lunde.ramstad (a) ife.no

LEDELSE

Ledelse og Administrasjon

ANSATTE

Under den enkelte avdeling finnes navn på avdelingsledelse og andre kontaktpersoner. Oversikt over IFEs avdelinger.

E-postadresser til IFE-ansatte er generelt på formen fornavn.etternavn@ife.no