Kontakt

IFE er lokalisert til Kjeller, nær Lillestrøm, og i Halden. IFEs hovedkontor er på Kjeller.

PRESSEKONTAKT (Kjeller og Halden)

Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole,  telefon +47 930 22 096, e-post Silje.Aspholm.Hole (a) ife.no

LEDELSE

Ledelse og Administrasjon

ANSATTE

Under den enkelte avdeling finnes navn på avdelingsledelse og andre kontaktpersoner. Oversikt over IFEs avdelinger.

E-postadresser til IFE-ansatte er generelt på formen fornavn.etternavn@ife.no