Olje og gass

Tracerteknologi

Avdelingen arbeider med forskning og utvikling av eksperimentelle og teoretiske metoder basert på tracerteknologi for studier av petroleumsreservoarer i brønn-til-brønn undersøkelser av fluid strømning og i massetransportundersøkelser i brønn og prosessanlegg. Metodene implementeres i feltprosjekter over hele verden.
Tracerteknologi
Kontakt

Dye, Christian

Avdelingsleder

Viig, Sissel Opsahl

Stedfortredende avdelingsleder

 

AKTIVITET

Avdelingens hovedaktiviteter er er å utføre forsknings- og utviklingsoppgaver og å tilby spesialiserte serviceoperasjoner innenfor utvalgte deler av energi- og miljøteknologi. Vi har spesiell fokus på forbedret utvinning av petroleumsreserver.

Sentralt i dette arbeidet står følgende teknologier og aktiviteter:

Tracerteknologi, radiokjemi, anvendt nukleærteknologi, kjemisk og radiokjemisk analyse, modellering og simulering av fluid (og tracer) strømning i porøse media, geostatistiske og reservoar-modelleringsmessige spesialtema samt spesialiteter innenfor geofysikk.

KAPASITET

Avdelingens evne til å gjennomføre forskning og utvikling, så vel som spesialiserte serviceoperasjoner i felt, på høyt nivå, bygger på god kontakt med norske og internasjonale industrikunder og akademiske institusjoner. IFE har i mange år hatt et nært samarbeid med nasjonale og internasjonale oljeselskaper om videreutvikling av tracerteknologi for reservoarundersøkelser. Den mannskapsmessige og instrumentelle kapasiteten bygges kontinuerlig opp for å møte kravene til kapasitet, fleksibilitet og kvalitet som våre hovedkunder, oljeselskapene, definerer og forventer.

KUNDER

En kombinasjon av grunnleggende og anvendt forskning i betydelige industriprosjekter og etterfølgende demonstrasjon av teknologiene i fulle feltforsøk har gjort IFE til en internasjonalt velrenommert institusjon innenfor feltrelatert tracerteknologi. Spesielt har vi lagt vekt på å utvikle teknologi for anvendelse i brønn-til-brønn undersøkelser, og metodene våre representerer i dag state-of-the art. Norske og internasjonale oljeselskaper har vært blant våre viktigste samarbeidspartnere, sponsorer og kunder i løpet av den siste 15-års perioden. Eksempler på disse er:

Amerada Hess, BP, ConocoPhillips, Cepsa, Mobil, Norsk Hydro, Petrobras, PDVSA, Statoil, Total, Wintershall osv.

I tillegg har vi

FORSKNING

IFE driver grunnleggende og anvendt forskning, bl.a. innenfor reservoarteknologi og leteteknologi. Forskningen er av eksperimentell og teoretisk art. Et omfattende utvalg av moderne laboratorieinstrumentering og dertil tilpassete laboratorier gir mulighet for prosjekter innenfor økt oljeutvinning, reservoarevaluering, smarte brønner, studier og overvåking av prosessutstyr og metoder for tracerbasert kontroll av flerfasetransport.

STØRRE AKTIVITETER

NANO-tracere

Et nytt Strategisk InstituttProgram (SIP) ”Nye funksjonelle tracere basert på nanoteknologi og radiotracergeneratorer" har til hensikt å utvikle funksjonelle partikkeltracere på nano-størrelse som kan utvikles til å bli lipofile eller hydrofile og samtidig ha egenskapen å reagere på ekstern stimuli, som pH, temperatur etc. Partiklene blir analysert ved hjelp av laser-indusert fluorescence eller radioanalytiske teknikker, merket med et radioaktiv atom.

Tracerutvikling for brønn-til-brønn undersøkelser - "Tracerklubben"

Utvikling av tracerteknologi for brønn-til-brønn undersøkelser har hovedsakelig funnet sted i den såkalte "Tracerklubben" her på IFE. Dette er et flerklient industriprogram (JIP) mellom IFE og flere oljeselskaper. Siden 1991 har IFEs tracerklubb gjennomgått flere faser, hver fase med et bestemt navn. Nylig avsluttet fase (2002-2007) bar navnet "ResTrac - tracerteknologi i avanserte reservoarutviklingsprogrammer". Programmet omfattet utvikling av nye tracermetoder innen generell tracerteknologi, reservoarmonitorering og brønnmonitorering. Programmet blir i disse dager fulgt av det nye "TracEOR" (2008-2012) som vil fokusere mer på tracerteknologi for økt oljeutvinning.

Prosess-studier med nukleære metoder og tracerteknologi

 1. Den nye SIP'en omfatter også utvikling av radiotracergeneratorer for kort-livede radiotracere basert på radionuklidegenerator-prinsippene.
 2. Studier av transport og væskeakkumulering i transportledninger for våtgass.
 3. Studier av effektivitet og operasjonsparametre i separatorer og scrubbere.

Flow assurance - scale problematikk

 1. Lab.-studier av kinetikk og effekt av inhibitorer for utfelling av karbonat- og sulfatscale.
 2. Lab.-eksperimenter og modellering av CaCO3 utfellinger, samarbeide med NTNU, SINTEF og Statoil.

Økt oljeutvinning

Laboratoriestudier av mulig bruk av CO2 (inkl. superkritisk CO2) kombinert med polymer og surfaktanter for å forbedre graden av mobilitet og sweep effektivitet.

Reservoar- og brønn-relatert modellering

  1. Utvikling av nærbrønnsmodell for studier av scale-dannelse og inhibering i nærbrønnssonen.
  2. Modellering av prosess-systemer i olje- og gassproduksjon.

  Feltaktiviteter

  Avdelingen har til enhver tid en rekke felt-undersøkelser under arbeide. De er på områdene:

  1. Diverse brønnoperasjoner basert på radioaktive og ikke-radioaktive tracere
  2. Studier av nedstrøms prosessser (separatorer, scrubbere, transportledninger for våtgass og lignende)