Menneske, teknologi og organisasjon

Systemer og brukergrensesnitt (SID)

SID - avdelingen utvikler datamaskin-baserte systemer som anvendes til tilstandsovervåking, drifts- og beslutningsstøtte. Disse systemene benyttes til å assistere driftspersonell i komplekse prosesser og industrianlegg. Hovedhensikten er å skape gode hjelpemidler som sikrer optimal og sikker drift slik at økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige hensyn blir ivaretatt. Stor vekt legges på å utvikle brukergrensesnitt som tilfredsstiller operatørens behov slik at sikkerhet og effektivitet er ivaretatt på en best mulig måte.
Kontakt

Hoffmann, Mario

Avdelingsleder

 

Forskning på utvikling av nye systemer og design av brukergrensesnitt utføres først og fremst gjennom langsiktige programmer i det internasjonale OECD Halden Reactor Project. I tillegg utvikles nye konsepter/løsninger gjennom direkte prosjekter med eksterne industripartnere; særlig mot nukleær- og petroleumsindustrien.

Forskningsaktiviteter

 • Utvikling av driftsstøttesystemer ved å benytte avanserte metoder og ny teknologi
 • Utvikling av nye konsepter for driftssentraler
 • Design av innovative brukergrensesnitt

Produkter

Enkelte av våre systemer blir installert og benyttet i industriapplikasjoner, mens andre systemer blir utviklet til prototype stadiet med det formål å demonstrere nye konsepter.

 • Reaktorkjerneovervåkingssystemet SCORPIO
 • Signalvalideringssystem
 • Tilstands- og ytelsesovervåkingssystem
 • Alarmsystem
 • Brukergrensesnitt design anbefalinger
 • Assistanse i design av driftssentraler
 • Datamaskinbaserte prosedyresystem
 • Feildiagnose-system
 • Kunnskapsbaserte-system

Tjenester

Avdelingen tilbyr deltagelse i prosjekter og konsulenttjenester innen driftsovervåking og styring av industrielle prosesser. Utover prosjekter der egne produkter inngår, deltar staben også i tverrfaglig prosjekter sammen med andre IFE avdelinger hvor SID kompetanse er særlig anvendbar.

Kompetanse

Avdelingen har stab med kompetanse innen flere av områdene:

 • Bred kompetanse innen engineering og kybernetikk
 • Høyt kvalifisert IKT forskningskompetanse
 • Nært samarbeid med ledende universitet og forskningssentre
 • Nukleær prosess og driftskunnskap
 • Petroleum prosesskunnskap
 • Kontrollroms-design, med spesiell dyp kunnskap innen design av brukergrensesnitt, storskjermer og alarmsystem