Energi og miljø

Framstilling og karakterisering av solceller og solcellematerialer

Vårt solcellelaboratorium tilbyr en rekke tjenester innen framstilling og karakterisering av solceller og solcellematerialer.

For mer informasjon klikk her.