Menneske, teknologi og organisasjon

Programvareteknologi (SE)

Avdeling for programvareteknologi (SE) er et ledende internasjonalt kompetansesenter for utvikling og evaluering av menneskesentrerte teknologier, prosessvisualisering, samt sikker og pålitelig programvare til bruk i sikkerhetskritiske og komplekse prosesser og anlegg.
Kontakt

Johnsen, Terje

Avdelingsleder

 

SE avdelingsbannerForskning på anvendelser av ny teknologi utføres først og fremst gjennom langsiktige programmer i det internasjonale OECD Halden Reactor Project. Vi utfører også oppdrag for norske og internasjonale kunder og utvikler nye løsninger til bruk i industrien. Vi er verdensledende når det gjelder å ta ny teknologi i bruk innenfor kjernekraftindustrien, og har et nært samarbeid med ledende universitet og forskningssentre.

Avdelingen bidrar med teknologiutvikling til Halden Menneske-Maskin Laboratorium (HAMMLAB), og har ansvar for forskning og utvikling i vårt eget laboratorium, Halden Virtual Reality Centre (HVRC). I tillegg er vi tungt involvert i IFEs tverrfaglige forskning rettet mot integrerte operasjoner for oljeindustrien.

Forskningsaktiviteter

 • Teknikker for implementasjon av avanserte brukergrensesnitt
 • Anvendelse av virtuell og utvidet virkelighetsteknologi til trening og opplæring
 • Anvendelse av virtuelle prototype til å forbedre designprosesser for kontrollrom
 • ”Ubiquitous computing” og informasjonsstøtte for feltoperatører med fokus på sikkerhet
 • Prosesser, metoder, teknikker og verktøy for de ulike livsløpsfasene til programvare i sikkerhetsrelaterte eller sikkerhetskritiske systemer
 • Integrerte operasjoner, samhandlingsflater og teknologier

Produkter

Flere av våre systemer tilbys til bruk i industrien, mens andre systemer blir utviklet til prototypstadiet med det formål å demonstrere nye konsepter eller løsningsforslag. Systemer som er tatt frem til kommersiell produkt-standard omfatter:

 • CoreDataViewer –interaktiv 3D-visualisering av brukerens simuleringer/målinger data for en reaktorkjerne
 • Halden Planner –3D ALARA planleggingsverktøy til strålevern og optimaslisering
 • Halden Prover - Verktøysett for formell programvareutvikling
 • Halden RM - Kravhåndteringsverktøy
 • Halden SimEditor – Verktøy for hurtig implementasjon av interaktive 3D-simuleringer til opplæring i vedlikehold av anlegg
 • HVRC CREATE –  3D kontrollromsdesignverktøy
 • ProcSee – avansert verktøy for realisering av dynamiske grafiske brukergrensesnitt rettet mot simulatorer og prosessovervåkning og -kontroll

Tjenester

Avdelingen tilbyr deltagelse i prosjekter og konsulenttjenester innen:

 • Design og evaluering av kontrollromsutforming
 • Programvare for strålevernsplanlegging av nukleære installasjoner
 • Overvåking og kontroll av prosessanlegg
 • Sikkerhet innenfor det nukleære, luftfart og jernbane.
 • Treningssystemer

Utover prosjekter der egne produkter inngår, deltar staben også i tverrfaglig prosjekter sammen med andre avdelinger på IFE hvor vår kompetanse er særlig anvendbar.

Kompetanse

Avdelingen har stab med ekspertise innen flere av områdene:

 • IKT forskning
 • 3D-simulering og visualisering, og menneske-sentrerte teknologier
 • Prosessvisualisering og implementering av grafiske brukergrensesnitt
 • Programvareteknikk, sikkerhetsrelaterte og sikkerhetskritiske systemer
 • Kontrollromsdesign, spesielt anvendelse av virtuelle prototyper i designprosessen, samt implementering av brukergrensesnitt
 • Integrerte operasjoner