Sikkerhet og kvalitetssikring

Avdeling Sikkerhet og kvalitetssikring (SiKval) har ansvar for HMS, sikkerhet- og kvalitetssikringsoppgaver på systemnivå ved IFE. Dette omfatter også IFEs vernetjeneste, vakt og resepsjonstjeneste. Avdelingen omfatter IFEs Sikkerhetssekretariat og sekretariat for Innovasjonsrådet. Avdeling SiKval er en av tre avdelinger i sektor HMS, den eneste med likelydende ansvar for IFEs anlegg og ansatte på Kjeller og i Halden.
Kontakt

Farstad, Brit S.

Kvalitetssjef / Avdelingsleder (fung)

 

Avd. SiKval skal sikre at IFEs HMS-arbeid, samt verne- og helsetjeneste foregår forsvarlig og i henhold til myndighetenes vilkår og betingelser. Avdelingen skal utvikle og vedlikeholde IFEs system for kvalitetsstyring av aktiviteter og prosesser i tråd med forpliktende kvalitetsstandarder og i overenstemmelse med krav avtalt med Instituttets oppdragsgivere. Avdelingen skal bistå i kontrakts- og kommersialiseringsarbeid som engasjert av fagavdelingene. Dette omfatter også å sikre at arbeidet med å sikre IFEs verdier, immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights (IPR)) foregår i henhold til god praksis og anerkjente prinsipper, og sikre en effektiv prosess i forbindelse med drift av IFEs patenteringssystem.

På miljøområdet skal avdelingen utvikle og vedlikeholde IFEs system for miljøstyring av Instituttets virksomhet i tråd med forpliktende miljøstandarder og internkontrollforskriften slik at myndighetenes krav til vern av miljøet oppfylles med god margin.

Avdelingen skal utføre verifikasjon og tilsyn på en kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god måte og i nær kontakt med det enkelte anlegg på IFE.

Avdelingen utvikler og vedlikeholder faglig kompetanse for å kunne bistå norske myndigheter med faglige råd, orienteringer og utredninger i forbindelse med norsk deltakelse i aktuelle internasjonale organisasjoner (IAEA, OECD/NEA etc.).

Avdelingen har også administrativt ansvar for IFEs sikkerhetssjef, kvalitetssjef, samt sikringsleder.