Materialteknologi

Reaktordrift

Forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller er en nasjonal ressurs for grunnforskning i fysikk og nøytronbestrålinger. Reaktoren bruker tungtvann som moderator og kjølemedium og lavanriket uran som brensel.
Kontakt

Reistad, Ole

Avdelingsleder

 

Nøytroner brukes innen ulike forskningsformål som nøytronspredning, aktiveringsanalyser, nøytronradiografi m.m. Den termiske effekten er 2 MW. Varmen fra det sekundære kjølevannet brukes til oppvarming av Instituttets bygninger.

Nøytronbestråling i reaktoren benyttes til å produsere radioaktive materialer til bruk i radiofarmaka og radiokjemikalier. Det produseres også radioaktive sporstoffer og kilder til bruk i industri og forskning.

Nøytroner brukes også til bestråling av superrene silisiumkrystaller. De bestrålte krystallene får via nøytrondoping et jevnt fordelt innhold av fosforatomer og derved ønsket elektrisk ledningsevne. IFEs virksomhet på dette område dekker i dag ca. 10% av verdensmarkedets behov.

Avdelingen er inndelt i grupper:

Bestrålingsteknologi

Elektro vedlikehold

Mekanisk vedlikehold

Operasjoner

Reaktorfysikk

Foto: Mona L. Ramstad, IFE