Kjernekraft og atomsikkerhet

Betongprosjektet

Flere land planlegger å forlenge driftstiden for sine kjernekraftverk fra 40 til 60 år, og det er derfor av stor interesse å få kunnskap om hvilke forandringer i betongen som kan forventes når levetiden for anleggene blir forlenget. Prosjektet går ut på å bestråle prøver av betong og deretter undersøke hvilke forandringer som har funnet sted.
Betongprosjektet
Kontakt

Mullet, Steven

Seniorforsker

 

Bildet: Trond Westby sjekker at riggen med betong fra utenlandske kjernekraftverk er riktig på plass i JEEP 2-reaktoren på Kjeller. Foto: Eirik Helland Urke

Betong er et viktig konstruksjonsmateriale i kjernekraftverk. Radioaktiv stråling kan over tid forårsake strukturelle endinger i betongen. Reaktoren JEEP II på Kjeller har en relativt lav temperatur og er egnet for bestrålingseksperimentene med betong.

Passende betongrigger er bygget ved IFE i Halden og disse er lastet inn i reaktoren på Kjeller. Under bestråling logges data om temperatur og gassutvikling i prøvene kontinuerlig og resultatene logges i Test Fuel Data Bank i Halden.

Det ble utført et forprosjekt på IFE i 2010. Det var vellykket og prosjektet er derfor gått videre til et større prosjekt hvor det totalt skal bestråles 14 rigger i perioden frem til november 2014.

Se video om IFEs testing av betong (Teknisk Ukeblad Oktober 2013)

2013-10-15 Gro Hørthe