Kjernekraft og atomsikkerhet

Radavfall

Sektor:

Avdeling Radavfall tar imot, behandler og lagrer fast og flytende radioaktivt avfall fra industri og næringsliv, forsvar, helsevesen og forskning. Anlegget er det nasjonale senter for slike tjenester.
Kontakt
 

De tekniske prosessene ved anlegget går ut på å redusere avfallsvolumet slik at lagringsmengden blir minst mulig. Deretter kapsles avfallet inn slik at det blir egnet for langtidslagring. Innkapslingen skal hindre at de radioaktive stoffene slipper ut til omgivelsene.

Anlegget er behjelpelig med emballasje og står for øvrig til tjeneste når det gjelder sortering, oppsamling, kategorisering, på-stedet-lagring og transport av radioaktivt avfall og gamle strålingskilder.

Avdelingen har også ansvar for driften av det kombinerte lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall i et fjellanlegg i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.

På bildet under sees inngangen til anlegget i Himdalen.

Artikkel på regjeringen.no: Nytt anlegg for radioaktivt avfall (12. feb. 2018)

Himdalen