Olje og gass

Prosess- og strømningsteknologi

Avdeling Prosess- og strømningsteknologi utvikler kunnskap om og programvare for utbygging og drift av flerfase rørledninger og prosessanlegg.
Prosess- og strømningsteknologi
Kontakt
 

Hovedområdene er:

  • Utvikling og verifisering av grunnleggende flerfase strømningsmodeller.
  • Utvikling av programvare for å simulere flerfase prosesskomponenter.
  • Utvikling av modeller og programvare for prosessimulatorer.