Kjernekraft og atomsikkerhet

NFS - Forskning og utvikling

En av de viktigste oppgavene til avdelingen er å forberede og gjennomføre eksperimenter i Haldenreaktoren (design, reaktorkjerneberegninger, eksperimentutførelse og eksperimentanalyse).
Kontakt

Holcombe, Scott

Avdelingsleder

 

Andre viktige oppgaver er å utvikle instrumenter og forske på materialer og materialoverflatebehandlinger for nukleære og ikke-nukleære applikasjoner.

Ser ned i Haldenreaktoren