Re-fabrikering

Re-fabrikering, med dette menes innkapsling, ombygging og instrumentering av bestrålte brenselsstaver eller materialprøver for videre testing i Haldenreaktoren.

ill refab