Mekanisk verksted

Mekanisk verksted har lang erfaring og tradisjon i å maskinere et bredt spekter av materialer og legeringer etter strenge toleranse- og kvalitetskrav.

Verkstedet påtar seg konstruksjon og produksjon av eksperimental- og vitenskapelig utstyr, fremstilling av prototyper og serieproduksjon.

fresemaskin