Analysetjenester

Avdeling Miljøteknologi tilbyr et bredt spekter av analysetjenester innenfor kjemi, geokjemi og geologi. Analysetjenestene utføres av høyt kvalifiserte forskere og ingeniører, hvor de fleste har mer enn 15 års erfaring. Enkelte av aktivitetene er nye og i mange tilfeller ennå forskning, mens andre er testet og utført gjennom mange år, og representerer vel etablerte teknikker. Analysene utføres i samarbeid med avdeling Tracerteknologi samt Applied Petroleum Technology AS (APT).
Kontakt

Johansen, Ingar

Overingeniør / Faggruppeleder Analyse

 

Laboratoriefasilitetene inkluderer:

Kjemiske analyser

  • Gasskromatografi (GC/FID; GC/HWD)
  • Elementanalyser (C, N, S)

Isotopanalyser

  • Gass massespektrometri (IRMS; GC-C-IRMS)
  • Faststoff massespektrometri (TIMS)

Mikroteknikker

  • Optisk mikroskopi
  • Scanning Elektron Mikroskopi (SEM)
  • Tynnslip preparering
  • Analyse av væskeinneslutninger (mikrotermometri)

Andre teknikker

  • Hydrokarbon kjerneskanner (HCSTM)
  • Røntgendiffraksjon (XRD)