Energi og miljø

Miljøteknologi

Innen Miljøteknologi fokuserer IFE på forskning og utvikling av ny teknologi som reduserer miljøproblemer relatert til energiproduksjon og energibruk. Teknologi for fangst, bruk og lagring av karbondioksid (CO2) er et viktig fokusområde.
Kontakt

Aranda, Asunción

Avdelingsleder

Olstad, Solveig

Avdelingskoordinator

 

Avdelingens tre grupper forsker på fagområdene:

Geo-prosesser

Material- og prosessteknologi

Analyse

CO2 lagring, storskala geodynamikk, reservoarprosesser, mineraler; karakterisering, eksperiment, modellering

nye metoder for CO2 fangst, hydrogenproduksjon, mineralprosessering, energieffektivisering, bioenergi

Kjemisk analyse av organisk og uorganisk gass, væske og faststoff, element- og isotopanalyser, fluorescens analyser

Fortsatt økende bruk av fossilt brensel og utslipp av CO2 er noen av de største miljøutfordringene vi har i dag. IFE jobber med flere mulige løsninger for fangst av deponering av CO2 i mineralfaser eller i geologiske formasjoner og for bruk av CO2 i industriell sammenheng. Avdelingen jobber også med å finne miljøvennlige metoder for hydrogen produksjon og mineralprosessering, og forsker på energieffektivisering i industriprosesser og utvinning av geotermisk energi. Som metoder bruker vi en kombinasjon av kjemisk og geologisk karakterisering, lab eksperimenter og numerisk modellering.

Med bruk av naturlige ikke-radioaktive isotoper som sporstoffer er avdelingen engasjert på et vidt spekter av anvendelsesområder som miljøpåvirkning av kjemikalier brukt offshore, hydrologi og grunnforurensninger, sporing av kilder for å kartlegge og begrense spredning og effekt av ulike forurensninger, samt geokjemi anvendt mot leting etter og produksjon av olje og gass.

Les mer:
CO2 down to Earth. Researchers from IFE detail the technological and political status of CO2 management (pdf)