Energi og miljø

Strålevernkurs

Avdeling Miljø- og strålevern kan tilby flere typer strålevernkurs.

Planlagte kurs  2019 ved Institutt for energiteknikk på Kjeller:

Kurs kan også arrangeres etter avtale. Vi kan tilpasse innhold og varighet til bedriftens ønske. Samtlige kurs kan tilbys på norsk eller engelsk.

Kurs med varighet 3 dager avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering i henhold til fagplan.

Kursene er lagt opp slik at de dekker europeisk krav til strålevernkoordinator og «Felles Norsk olje og gass kompetansekrav i strålevern til personell i olje- og gassindustrien».

Kontakt: stralevernkurs(a)ife.no

Kurs som kan arrangeres etter avtale:

Strålevernkoordinator for LRA/NORM (2 dager)

Strålevern i forbindelse med håndtering av radioaktivt avfall (2 dager)

Beskyttelse mot stråling i forbindelse med terroranslag eller radioaktivt materiale ute av kontroll (1 dag)

olje-jeep2-radkilde