Beskyttelse mot stråling i forbindelse med terroranslag eller radioaktivt materiale ute av kontroll

Avdeling Miljø- og strålevern kan tilby kurs i strålevern spesielt for innsatspersonell som skal håndtere situasjoner som bruk av skitne bomber eller når radioaktivt materiale har kommet ut av kontroll.

Bruk av radioaktivt materiale i terrorøyemed er et scenarie som redningsmannskaper forberedes på. Kurset vil belyse risiko og forholdsregler i denne situasjonen.

Radioaktivt materiale ute av kontroll synes å være et tiltagende problem. Dette kan dreie seg om uhell under transport, kilder som oppdages i industrielle prosesser eller tyveri av radioaktivt materiale.

Emner som tas opp er:

  • Radioaktivitet og ioniserende stråling
  • Stråledoser
  • Dosegrenser i normalsituasjon og i innsats
  • Måleutstyr for å påvise radioaktivt materiale
  • Helseeffekter i forbindelse med stråling
  • Skitne bomber; sannsynlighet og konsekvens
  • Scenarier med radioaktivt materiale ute av kontrol

Kurset har en varighet på én dag.

Kurset arrangeres vanligvis ved Institutt for energiteknikk på Kjeller, men kan etter avtale arrangeres hos kunden.

Kontakt: stralevernkurs(a)ife.no