Energi og miljø

Interndosimetri

Ved arbeid med åpne radioaktive kilder er det en risiko for opptak av radioaktive stoffer i kroppen. Ved inntak av nuklider som sender ut gammastråling over en viss energi, er det mulig å detektere strålingen utenfor kroppen. For andre nuklider kan inntaket bestemmes ved hjelp av urinanalyser.
Kontakt

Haugen, Ann-Helen

Driftsgruppeleder

Ramsøy, Tore

Faggruppeleder

 

IFE disponerer en helkroppsteller og måleutstyr for måling av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. Aktuelle nuklider som kan detekteres i helkroppstelleren er 60Co, 58Co, 137Cs og 134Cs.

IFE tilbyr også urinanalyser med hensyn på inntak av ulike radioaktive nuklider. De mest vanlige nuklidene det analyseres på er 3H, 90Sr, 241Am, U- og Pu-isotoper.

Inntak og stråledoser beregnes ut fra modeller for hvordan de aktuelle nuklidene fordeler seg i og skilles ut fra kroppen, etter retningslinjer fra ICRP (International Commission on Radiological Protection).

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og priser.