Energi og miljø

Fingerdosimetri

Ved arbeid der hendene er spesielt utsatt for stråling er det behov for et eget dosimeter som måler stråledoser til hender/fingre. Det benyttes en fingerdosimeter av plast med et termoluminescent krystall.
Kontakt

Ramsøy, Tore

Faggruppeleder

 

For bestråling av fingre/hender benytter IFE en plast fingerdosimeter der TLD (LiF) krystallet er montert på en blå plastring. Krystallet holdes på plass på ringen ved hjelp av plastlokk. Ringen settes på fingeren med dosimeteret vendt inn mot håndflaten. Dermed vil stråling fra kilder som håndteres treffe dosimeteret mest mulig direkte, uskjermet av hånd/fingre. Ved tunge løft bør ringen vendes bort fra håndflaten for å beskytte krystallen mot knusing. Fingerdosimeteret tåler vann og vanlige rengjøringsmidler. Det anbefales likevel å ta ringen av ved håndvask.

En måleperiode er vanligvis på to måneder. Nye fingerdosimetre blir tilsendt i slutten av hver periode, og de brukte skal da returneres til IFE så raskt som mulig for avlesning og gjenbruk. Doserapport utarbeides og sendes fra IFE så snart dosimetrene er avlest.

Registreringsgrensen er 0,1 mSv/måleperiode. Den norske dosegrensen for hud, hender og føtter er 500 mSv per år.

Pris per fingerdosimeter per måleperiode er kr 450,-. Ved bestilling av mer enn 10 fingerdosimetre er prisen kr 410,-. Tap av ring erstattes med kr. 250,-.

Ny fingerring