Olje og gass

Material- og korrosjonsteknologi

Innvendig korrosjon i olje- og gassrørledninger med CO2 og H2S er hovedaktiviteten i Avdeling for Material- og Korrosjonsteknologi.
Kontakt

Nyborg, Rolf

Avdelingsleder

 

CO2-korrosjon
IFE har  i mer enn 30 år arbeidet med forskning på CO2-korrosjon i brønner og rørledninger for olje- og gassproduksjon. I de siste ti årene har en økende del av aktiviteten fokusert på rørledninger med høyt H2S-innhold i tillegg til CO2. IFE har spesialkompetanse på vurdering og uttesting av pH-stabilisering som korrosjonskontrollmetode for gassledninger. Bedre testmetoder for vurdering av korrosjonsinhibitorer er også en viktig aktivitet.

Hindre hydratdannelse i gassrørledninger
IFE har en stor aktivitet innen kjemikaliehåndtering og utfelling av salter i systemer der det brukes glykol for å hindre hydratdannelse i gassrørledninger. Denne aktiviteten er fokusert på å optimalisere driften av glykolregeneringsanleggene slik at saltene kan fjernes på en kontrollert og effektiv måte. IFE samarbeider med de fleste leverandørene og brukerne av glykolregeneringsanlegg.

Korrosjon i forbindelse med CO2-transport
IFE har også en stor aktivitet på korrosjon i rørledninger for CO2-transport fra karbonfangstanlegg til lagringssteder for CO2. Denne aktiviteten er fokusert på studier av effekten av urenheter i CO2 fra fangstanlegg ved fossilfyrte kraftverk, slik som SO2, NOx, vann og andre urenheter. Målet er å bestemme et operasjonsvindu for transport av CO2 med urenheter i karbonstålrørledninger.

Senter for forskning på innvendig korrosjon i olje- og gassledninger
En kombinasjon av grunnforskning, store industriprosjekter og feltrelaterte oppgaver har gjort IFE til et internasjonalt velrenommert senter for forskning på innvendig korrosjon i olje- og gassledninger. Mer enn 80 % av arbeidet blir finansiert av oljeselskaper og leverandørindustri, og noen av de viktigste kundene er: Statoil, Shell, Total, Chevron, ExxonMobil og Fjords Processing. Avdelingen har en stor internasjonal aktivitet med mer enn 40 % av prosjektinntektene fra utenlandske selskaper.

IFE har et stort utvalg av laboratorieutstyr og kan tilby ulike typer korrosjonsforsøk i både CO2- og H2S-miljø. Flerfaseforsøk gjøres i samarbeid med  Avdeling for Prosess- og strømningsteknologi ved IFE.

Bjørn Morland i MATKOR lab