Nukleærteknologi og helse

Kvalitetskontroll (QC)

Avdeling for Kvalitetskontroll (QC) har ansvaret for all kvalitetskontroll som utføres i forbindelse med egenproduserte produkter på Isotoplaboratoriene.
Kontakt

Bekkemoen, Mona

Avdelingsleder

 

Produktene kan være kontraktproduserte legemidler, produkter til kliniske utprøvinger og andre legemidler Isotoplaboratoriene produserer. Avdelingen gjennomfører også oppdragsanalyser og har ansvar for analyser i forbindelse med den generelle driften av laboratoriene – slik som vannanalyser og miljøkontroller. Avdelingen utfører både kjemiske og mikrobiologiske analyser.  Avdelingen deltar også i interne og eksterne prosjekter.

Våre ansatte har teknisk og akademisk bakgrunn innen mikrobiologi, kjemi og farmasi.