Nukleærteknologi og helse

Kvalitetssikring (QA)

Avdeling for Kvalitetssikring (QA) har ansvar for å sikre at Isotoplaboratoriene til enhver tid overholder gjeldende GMP-regler og at sektorens aktiviteter er dokumentert i henhold til myndighetskrav og egne prosedyrer.
Kontakt
 

QA har ansvar for oppbygging, implementering og drift av kvalitetssystemene på Isotop.

Kvalifiserte Personer (QP) er organisert i QA. Disse er godkjent av Statens legemiddelverk til å frigi egenproduserte legemidler.