Nukleærteknologi og helse

Prosess og validering (PROSVAL)

Kontakt

Isaksen, John Egil

Avdelingsleder

 

Avd. Prosess og validering har ansvar for vedlikehold, kalibrering og validering av produksjonsutstyr og lokaler, samt drift og vedlikehold av alle tekniske installasjoner og støttesystemer som damp, WFI vann og trykkluft. Avdelingen er ansvarlig for håndtering og lagring av radioaktivt avfall fra produksjon. I tillegg er avdelingen ansvarlig for all teknisk dokumentasjon og tegninger.

PROSVAL leder også tekniske installasjons- og utviklingsprosjekter på tvers av avdelinger og i samarbeid med interne og eksterne kunder.

Våre ansatte har teknisk og akademisk bakgrunn innen bioteknologi, kjemi, prosessimulering, maskinteknikk, elektro/ automasjon, elektronikk, petroleum, bedriftsøkonomi og optikk.