Nukleærteknologi og helse

Kontroll og distribusjon (KD)

Avdeling for Kontroll og distribusjon (KD) er grossist og detaljist for radiofarmaka til Norske sykehus og har ansvaret for kontroll og distribusjon av radiofarmaka til norske kunder.
Kontakt

Sivesind, Silje

Avdelingsleder

 

Avdelingen har også ansvaret for kontroll og distribusjon av egenproduserte radiofarmaka til bruk i kliniske studier samt egenproduserte radiofarmaka til kommersiell bruk. Avdelingen er servicepartner for andre avdelinger ved IFE og står for forsendelse av analyseprøver og andre tekniske prøver på vegne av spesielt avdelingene ved sektor Isotoplaboratoriene.

KD er et kompetansesenter innenfor radiofarmasi, til hjelp for nukleærmedisinske avdelinger som tilbereder radioaktive legemidler og for sykehus som skal etablere eller oppgradere sine fasiliteter.

KD har kompetanse innen GDP, Farlig Gods Forsendelse, utsendelser og distribusjon av kliniske utprøvinger. Avdelingen utfører både farmasøytisk- og strålevernskontroll av legemidler.